Klenbový kus hrozno

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA
VHODNý NA STRED KLENBY NAD DVERE, OKNá, VSTUPOM DO PIVNICE A PODOBNE

rOZMER
SPODNá šíRKA 17 CM
VRCHNá šíRKA 23 CM
VýšKA 28 CM
HRúBKA 4 CM

Klenbový kus trojdielny

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA

ROZMER
30 x 52 X 40 cm

Klenbový kus lis

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA
VHODNý NA STRED KLENBY NAD DVERE, OKNá, VSTUPOM DO PIVNICE A PODOBNE

rOZMER
20 X 17 X 13 CM

Klenbový kus slnko

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA
VHODNý NA STRED KLENBY NAD DVERE, OKNá, VSTUPOM DO PIVNICE A PODOBNE

rOZMER
SPODNá šíRKA 17 CM
VRCHNá šíRKA 23 CM
VýšKA 28 CM
HRúBKA 4 CM

Vínny motív

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA

ROZMER
37 x 37 cm

Desatoro

PáLENý TEHLOVý OBKLAD - VZOR STARá TEHLA
VHODNý NAD VSTUPOM DO PIVNICE A PODOBNE

ROZMER
46 X 32 CM

teplomer2

Teplomer 1

VZOR STARá TEHLA

rOZMER
45 x 15 cm

teplomer1

Teplomer 2

VZOR STARá TEHLA

rOZMER
48 x 14 cm

Stojan na víno

ROZMER
13,5 X 18,5 x 38 CM

Priemer otvoru
10,5 CM