Terakotová

ROZMER
25 x 25 cm

6 uholníková

ROZMER 24 cm
hrúbka 2 cm

Schodovka 2

ROZMER 25 x 28 cm
hrúbka 2 cm